18 redenen waarom iemand geen hulp inroept

Soms zijn er belemmeringen waardoor mensen laten merken of aangeven dat ze niet geholpen willen worden. Voel je daar niet persoonlijk door aangevallen, geef ook niet zomaar op. Er kunnen allerlei oorzaken aan ten grondslag liggen.

 1. Een persoon ziet niet dat hij een probleem heeft en hulp nodig heeft
 2. Een persoon vindt de nadelen van hulp groter dan de voordelen en wil niet
 3. Een persoon is bang dat hij kritiek krijgt of gedrag moet veranderen
 4. Iemand heeft een tekort aan zelfvertrouwen dat hij uit de schulden kan komen
 5. Iemand overschat zijn eigen kunnen om uit de schulden te komen en gedrag te veranderen
 6. Een persoon ziet er tegenop om zich afhankelijk op te stellen van een ander
 7. Iemand schaamt zich of ervaart een taboe om zijn geldzaken aan een ander te laten zien
 8. Iemand heeft vaste gedragspatronen die lastig te doorbreken zijn. Onderzoek samen wanneer hij te veel geld uitgeeft. Is dat bijvoorbeeld op vrijdagavond omdat hij dan gaat stappen? Zoek naar een alternatief. Spreek dan bijvoorbeeld af om bij iemand te gaan eten.
 9. Een persoon is vooral gericht op het gemak van het heden en wil of kan niet aan de toekomstige gevolgen denken. Mensen krijgen liever nu een kleine beloning dan later een grote.
 10. Iemand heeft een beperking of mist vaardigheden en durft dit niet te laten weten
 11. Iemand vindt dat het hebben van schulden normaal is en tot het leven behoort
 12. Een persoon is niet bereid om concessies te doen om de schuldsituatie op te lossen
 13. 1 op de 5 personen met schulden voelt zichzelf niet verantwoordelijk voor het ontstaan en oplossen van de schuldenproblematiek en vindt dat anderen hun schulden moeten oplossen
 14. 1 op de 3 personen met schulden schaamt zich en wil niet dat anderen weten dat ze schulden hebben
 15. 1 op de 2 personen met schulden ziet geen mogelijkheden om zelf iets te doen aan de schuldsituatie
 16. 1 op de 2 personen met schulden kent niemand die kan helpen bij de geldzaken
 17. Bij 1 op de 2 personen vindt de omgeving het normaal om geld te lenen
 18. Iemand gedraagt zich als slachtoffer en vindt dat hij recht heeft op zaken die anderen ook hebben (materie of vakanties etc). Hij kopieert het gedrag van de groep en kijkt niet naar de eigen individuele situatie.
Bron 13 t/m 17: Jungmann e.a. 2012, Preventie: voorkomen is beter dan genezen