Disclaimer

Eerstehulpbijschulden.nl is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. We streven er vanzelfsprekend naar om altijd correcte en actuele informatie te bieden. Eerstehulpbijschulden.nl bevat links naar externe websites voor aanvullende informatie.

Op deze websites is het kwaliteits- en privacybeleid van de andere aanbieder van toepassing. SchuldHulpMaatje kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. In geen geval is SchuldHulpMaatje en/of werknemers, aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website.

Postcodecheck en schuldencalculator

Deze risico-inschatting en constatering is gebaseerd op een model en is uitsluitend een indicatie omdat er geen rekening kan worden gehouden met de voor u specifiek geldende persoonlijke omstandigheden. Aan de uitkomsten van de berekeningen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. SchuldHulpMaatje aanvaardt voor de werking van de berekeningen, dan wel voor de uitkomst daarvan geen aansprakelijkheid.

SchuldHulpMaatje kan niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. In geen geval is SchuldHulpMaatje en/of werknemers, aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website.