Hoe kun jij helpen?

Ik vermoed dat iemand in mijn omgeving schulden heeft. Wat kan ik doen?

Ook als je geen schuldhulpverlener bent, kun je toch iemand helpen met het regelen van zijn schulden.

Gespreksvoering

 1. Ga in gesprek en luister
  Luister aandachtig, respectvol en zonder invulling van jouw eigen situatie op die van de ander. Oordeel niet over iemands handelen, ook al ben je het er niet mee eens.
 2. Stel vragen
  Vraag door ter verduidelijking tot je begrijpt wat de ander bedoelt en tot je weet hoe het echt met die ander gaat. Vraag naar gevoel, feiten en acties.
 3. Let op signalen en houding
  Is de koelkast gevuld, zit iemand er actief bij of hangt hij achterover. Dit kan veel zeggen over hoe iemand zich voelt, hoe de situatie is.
 4. Sta naast de ander
  Sta niet boven de ander als iemand die het beter weet, laat je eigen kwetsbaarheid zien.
 5. Spreek verwachtingen vooraf uit
  Dit voorkomt teleurstellingen. Geef aan wat jij kunt betekenen en wat je van de ander verwacht. Check of dit overeenkomt met wat de ander van je wil.

Praktisch

 1. Bied concrete hulp aan
  Mensen vinden het lastig om hulp te vragen. Bied het actief en concreet aan. Dit kan ook een doorverwijzing zijn of een link naar een website.
 2. Help met overzicht en orde in de administratie en een stappenplan
  Starten kan vandaag! Begin met het bewaren van bonnetjes, ordenen van papieren en het bijhouden van een kasboek, het maken van een begroting. Grip op geld maakt mensen gelukkig. Een stappenplan maakt het probleem overzichtelijker en beter oplosbaar en het moedigt aan om telkens weer een stap te zetten.
 3. Ken je grenzen
  Wat kan en wil jij wel doen en wat niet, hoeveel tijd en energie heb je beschikbaar, op welk gebied verwijs je door?
 4. Maak gebruik van de website www.eerstehulpbijschulden.nl
  Benoem de postcode check, 1 op de .. huishoudens in jouw buurt hebben risico op schulden. Hoe zit dat bij jou? Verwijs naar de checklisten (svp linken): geldzaken op orde, schuldensituatie en crisissituatie waardoor duidelijk wordt welke actie ondernomen kan worden.
 5. Leen geen geld uit
  Uitlenen leidt tot een extra schuld voor de ander. Schulden los je niet op met nieuwe schulden!

Verantwoordelijkheid

 1. Ga uit van de mogelijkheden van de ander
  Wat kan degene die je helpt al zelf oppakken? Wat zijn de mogelijkheden en talenten? Neem geen zaken over die men zelf kan doen.
 2. Handel niet als inkomensbeheerder of bewindvoerder
  Een bewindvoerder zorgt voor de betalingen en geeft degene met schulden leefgeld. Dit maakt de ander afhankelijk van jou. Laat dit over aan gecertificeerde personen. Gebruik ook geen betaalpasjes en doe geen betalingen zonder overleg.
 3. Laat de originele stukken bij de ander
  Hierdoor voorkom je problemen rondom zoekraken van of verantwoordelijkheid rondom papieren.
 4. Laat iemand zelf bellen of schrijven of doe het samen
  Je kunt aanbieden om de eerste keer/keren stand-by te zijn of het samen te doen. Schijf dan altijd uit naam van degene met de schulden, zodat de verantwoordelijkheid voor het nakomen van afspraken ook bij hem blijft en laat de brieven door hem ondertekenen.
 5. Neem de problemen niet mee naar huis
  Het zijn de problemen van de ander. Hij/zij is verantwoordelijk voor alle financiële handelingen en betalingen. Laat de verantwoordelijkheid bij de ander. Durf los te laten zodat de ander zelfredzaam kan worden en de regie heeft over de eigen financiële huishouding.