Aanpassingsschulden

aanpassingsschulden

Aanpassingsschulden zijn een gevolg van een aanzienlijke verandering aan de uitgaven- en of inkomstenkant. Denk aan situaties als echtscheiding, werkloosheid, weduw(e)(naar) worden, arbeidsongeschiktheid en dergelijke. De aanpassing aan de nieuwe levenssituatie is moeilijk of is niet snel te realiseren (denk aan verkoop van het huis).

Te hoge woonkosten en een auto zijn typische voorbeelden die dan voor schulden kunnen zorgen. Aanpassingsschulden ontstaan als er een verandering is in bijvoorbeeld je inkomen. Als je je baan kwijtraakt moet je het bijvoorbeeld met minder doen. Je hebt minder inkomen maar de lasten blijven hetzelfde. Onder aanpassingsschulden vallen ook onvoorziene uitgaven na een scheiding of als je op jezelf gaat wonen.