Overlevingsschulden

overlevingsschulden

Overlevingsschulden houden in dat je te weinig inkomsten hebt in verhouding tot je vaste lasten. Dit type schulden komt vooral voor bij mensen die rond het sociaal minimum leven.

Deze schulden worden gemaakt om te voorzien in de basisbehoeften. Schulden bij de zorgverzekeraar, het woningbedrijf, de energieleveranciers zijn typische overlevingsschulden die samenhangen met het feit dat de bijstand, de WW uitkering maar ook het minimuminkomen in Nederland in feite te laag is om jaren achtereen van te kunnen rondkomen.

Oplossing: schuldenvrij worden/blijven is moeilijk, maar kan (enigszins) bereikt worden door te leren om creatief binnen hun kleine budget te blijven, door de vaste lasten te verlagen (bijvoorbeeld verhuizen naar een goedkopere woning) of om je inkomsten te verhogen door bijvoorbeeld alle mogelijke voorzieningen (toeslagen, bijzondere bijstand etc) aan te spreken, hulp in te roepen of door (extra) werkaanvaarding.