InZicht spel: Introductie

Wil je weten hoe dit spel InZicht werkt? In dit filmpje legt de spelleider, Crystal Ziel, uit aan de groep hoe het spel InZicht werkt. “We hebben niet allemaal dezelfde keuzes in het leven. Je kiest niet voor je intelligentie, de gezinssituatie waarin je opgroeide, je talenten of beperkingen. Meestal heb je ook geen keuze in je economische situatie. Wat is jouw basissituatie? Vanuit deze uitgangssituatie handel je in het leven.” Kijk in de vervolgfilmpjes mee hoe je uitgangssituatie bepaalt welke (financiële) keuzes je kunt maken in het leven. Je ziet 10 mensen die allen in een totaal verschillende situatie zitten. Hoe bepaalt dit hun keuzes als ze uitgenodigd zijn voor een buurtfeestje?
Inzicht is ontwikkeld door Arbo Vitae