InZicht spel: Leerpunten

Wat neem je mee uit dit voorbeeldgesprek, wat heb je ervan geleerd? De deelnemers geven de volgende leerpunten aan:

  • Het is lastig om in je in de situatie van een ander te verplaatsen
  • Soms kan je beter je mond houden. Luister eerst en stel vragen ter verduidelijking en zonder oordeel.
  • Kijk verder dan wat je hoort en ziet. Wat is de vraag achter de vraag? Prik door maskers heen! Check waarom iemand geen cadeautje bij zich heeft. Heeft dat te maken met autisme, armoede, lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen, cultuur, intelligentie, opvoeding, schaamte, verdriet, angst etc? Bijvoorbeeld de mevrouw die opschepte over haar dure cadeau wilde gezien worden omdat ze heel eenzaam was.
  • Als mensen weten wat er met je aan de hand is, welke beperking je hebt, is er meer begrip. Vertel eerlijk in welke situatie je zit. Dit lijkt eng en confronterend, maar levert vaak begrip op. Durf hier open over te zijn!
  • Als mensen niet weten wat er met je aan de hand is, trekken ze zelf conclusies vanuit hun eigen belevingswereld, normen en waarden en hebben ze hun oordeel klaar.
  • Het is niet gemakkelijk om voor je eigen zwakheden of tekortkomingen uit te komen omdat je niet weet hoe de ander hierop reageert
  • Schaamte is niet nodig als je weet wie je bent en wat je wilt en duidelijk bent
  • Schaamte kan een issue zijn voor jou of de ander. Geduld hebben en vertrouwen winnen helpt.
  • Zowel rijkdom als armoede kunnen eenzaam maken. Ieder mens heeft behoefte aan contact en een luisterend oor. Wil jij dat oor zijn?
  • Durf door te vragen. Als de ander de vraag niet wil antwoorden, is dat ook een antwoord. Geef niet op!
Inzicht is ontwikkeld door Arbo Vitae